FAQ

Działanie systemu

Odpowiedź:

Monitoring Pozycji Web-Tools.pl od wersji 1.0.47 wydanie 2 wyposażony jest w system ograniczający blokady adresów IP przy wielu zapytaniach. System działa w wyłącznie dla list proxy pobranych z tego systemu proxy. Pozwala to znacznie ograniczyć tempo blokad adresów IP.

Dzięki temu proxy które są uznawane jako zbanowane w innych systemach sprawdzania pozycji nadal mogą z powodzeniem być używane do wykonywania zapytań, średnio w bazie znajduje się 10x więcej adresów IP do wykorzystania. Z czego większość pracuje z minimalnymi czasami opóźnień.

Przy użyciu naszych proxy w monitoringu Web-Tools.pl systemy na bieżąco wymieniają się informacjami o stanie proxy, i ilościach wykonanych połączeń. Po odnotowaniu przedwczesnej blokady danego proxy wymieniane jest ono niemal natychmiast. Jednocześnie żadne dane odnośnie informacji o monitorowanych domenach i frazach nie są do nas przesyłane.

Odpowiedź:

Nie. System w pierwszym dniu korzystania z API autoryzuje 2 najczęściej używane adresy automatycznie. Ewentualnia późniejsza ich zmiana możliwa jest z poziomu panelu.

Jeżeli hosting zmienia IP co kilka dni, system automatycznie przepisze pakiety na nowo używane IP w chwili zaprzestania otrzymywania ich z wcześniej używanych adresów

Odpowiedź:

Używanie listy IP w wybranych aplikacjach ( np. Monitoring Web-Tools.pl ) powoduje przesłanie zwrotne informacji statystycznych.

  • Informacja o niedziałających/zablokowanych IP z ostatniej listy
  • Informacja o ilości wykonanych zapytań przy użyciu ostatnio udostępnionych IP
  • Informacja o ilości monitorowanych fraz przez system.

Dane statystyczne pozwalają zoptymalizować udostępniane listy adresów IP. Jedną z optymalizacji jest wysyłanie adresów IP wyłacznie na portach na których serwery moga nawiązać połączenia. Pozwala to uniknąć problemu gdzie udostępniane będą IP które nie mogą zostać użyte ze względu na ograniczenia sieciowe.

Aby zablokować wysyłkę wymienionych wyżej statystyk należy używać pakietów nie ograniczonych do Monitoringu Web-Tools.pl i dodawać adres listy proxy z wybranym dostawcją jako "Adres HTTP". Ograniczy to optymalizację przygotowanych list do konkretnej instalacji systemu.

Odpowiedź:

Używanie list IP nie będzie możliwe, wysyłka po kilkunastu pobraniach listy zostanie wstrzymana.

Odpowiedź:

W wybranych godzinach system zwraca dodatkowe adresy IP gratis. Takie działanie występuje też w trakcie testowania dostępności portów na serwerze.

Odpowiedź:

Jest to wskaźnik ile adresów IP pozostało aktywnych w trakcie pobierania nowej listy IP. W trakcie normalnej pracy systemu wartości nie powinny spadać poniżej szarej linii.

Jeżeli przez dłuższy ciągły okres wykres przyjmuje czerwony kolor, mimo dopasowania wielkości pakietu do ilości monitorowanych fraz, prosimy o kontakt. Możliwe że serwer blokuje zbyt wiele portów proxy.